Andersssons Bussresor

Just nu håller Jonas WE Andersson och Werner Elof Design på med en omarbetning av design och plattform för denna sajt. Vi kommer inom kort också att byta namn till Bastugatan Design – och vi passar på att beklaga stöket!

Som ett alternativ finns arbeten och cases att titta på genom denna länk: jonasweandersson.foliodrop.com

 

 

 

Grafisk design är en reflekterande utövning. Som designer måste man filtrera samtiden men också se djupare och längre fram – och avkoda sig själv i processen.

 

På detta sätt är Werner Elof Design en ständig workshop där kunskapsinhämtningen aldrig upphör.

 

Lusten och behovet att undersöka och experimentera har högsta prioritet, men aldrig i motsättning till uppdragsgivarens faktiska behov och förutsättningar.

 

I grunden handlar varje uppdrag om en kombination av omvärldsanalys, problemdefinition och poetiskt mod.

 

Med poetiskt mod menas att bra grafisk design alltid hämtar kraft i en innerlighet och något som bara kan beskrivas som känsla. Utan känsla blir analysen tom men utan analysen går känslan ofta vilse.

 

Jonas WE Andersson 2015